Birikmiş kredi kartı borcunuzu yapılandırmaya yönelik olarak bankalar ve varlık yönetim şirketlerine başvurulabilir. Esasen bu kuruluşlar sadece kredi katları için değil tüketici kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi gibi farklı kredi türleri için de yeniden yapılandırma imkânı sunmaktadırlar. Sadece kredi kartı borcu değil daha başka tür borçlarınız varsa hepsini tek bir kalemde toplayıp yapılandırmayı da düşünebilirsiniz.